Boşanmalarda Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı
http://indigodergisi.com/2013/07/bosanma-sonrasi-mal-paylasimi/

Evlilikten önce edinilen mallar boşanmada paylaşılmaz!
http://emlakkulisi.com/evlilikten_once_edinilen_mallar_bosanmada_paylasilmaz_-84168.html

Evlenmeden Önce Edinilmiş Mallar,Miras,Geçimsizlik
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=32934

EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE EDİNİLMİŞ MAL – KİŞİSEL MAL AYRIMI
http://www.hukukihaber.net/evlilik-birligi-icerisinde-edinilmis-mal-kisisel-mal-ayrimi-makale,3048.html

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ
http://www.hurriyetaile.com/sizin-icin/kanunu-hak-ve-yasalar/esler-arasindaki-mal-rejimleri_4265.html

Boşanmalarda Mal Paylaşımı Nasıl Olur?
http://www.ilkimoz.com.tr/yazi.asp?id=269

 

Medeni Kanuna Gore Evlilik Hukumlari – Hak ve Sorumluluklari

Aile Konutu – Şerhi- Özellikleri
http://www.demirbas.av.tr/tr/icerik.goster_121_aile-konutu-serhi-ozellikleri.html

“Malik olmayan eş önce yöneticiden veya kayıtlı bulundukları muhtarlıktan oturdukları evin ikametgah (aile konutu) olduğuna dair bir belge alacak ve evlenme cüzdanıyla birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müracaat edecektir. Tapu müdürlüğüne bu taşınmazın aile konutu olduğunu ve bu hususun tapuya edilmesini istediğini bildirecektir. Tapu sicil müdürü gerekli işlemi yapacak ve taşınmazın tapu kütüğünün şerhler hanesine “Aile konutudur” kaydını düşecektir.

TMK da öngörülmüş Aile Konutu ile ilgili haklardan yararlanabilmek için bu kaydın konulması zorunludur. Tapu kütüğüne şerh konulduktan sonra malik olan eş aile konutunu diğer eşin haberi olmadan satamaz, üzerinde eşinin muvafakati olmadan mülkiyeti sınırlayan işlemler yapamaz. Örneğin, alacağı kredi için bankaya ipotek edemez..

Malik eş aile konutunu satarsa ne olur?

A) Aile konutu, tapuda aile konutu şerhi konulmuş olduğu halde satılırsa, bu satış geçersiz olur.

a) Rızası olmayan eşin TMK’nın 194. maddesine göre açacağı tapu iptal ve tescil davası sonucunda, yapılan satış işlemi ve üçüncü şahıs üzerinde kayıtlı olan aile konutuyla ilgili tapu kaydı iptal edilecektir.

b) Yeni malik satıştan sonra rızası olmayan eşten onay (icazet) alarak geçersiz olan aile konutu satışını geçerli hale getirebilecektir.

B) Tapu Kütüğü’ne aile konutu şerhi konulmamış ve aile konutu üçüncü şahıslara satılmış ise;

b) Üçüncü şahıs satın aldığı meskenin aile konutu olduğunu bilerek almış ise iyi niyetli sayılamayacağından bu satış da geçersizdir. Diğer eş sonradan onay vermezse ve dava açarsa, üçüncü şahıs üzerinde bulunan tapu kaydı iptal edilecek ve aile konutu aileye geri dönecektir.

b) Üçüncü şahıs aile konutunu, aile konutu olduğunu bilmeden, tapu kaydına güvenerek, iyi niyetle satın almış ise, bu satış geçerlidir. Diğer eşin önceden veya daha sonra onay vermesi önemli değildir. Bu sebeple aile konutlarının tapu kütüğüne şerh ettirilmesi çok önemlidir.

Eğer aile konutu eşlerden biri tarafından kiralanmışsa, kira sözleşemesinin tarafı olmayan eş, kiralayana (mal sahibine) yapacağı bildirimle kendisini sözleşmenin tarafı haline getirebilir. Bundan sonra bildirimde bulunan eş de kira sözleşmesinde taraf olur. Tabi bunun doğal sonucu kira sözleşmesinde ki yükümlülüklerden eşi ile birlikte (müteselsilen) sorumlu olacak olmasıdır. ”
http://www.demirbas.av.tr/tr/icerik.goster_121_aile-konutu-serhi-ozellikleri.html

—–
Medeni Kanuna Göre, Evliliğin Genel Hükümleri
http://www.bianet.org/kadin/medya/51190-medeni-kanuna-gore-evliligin-genel-hukumleri

1. Artık eşler oturacakları konutu birlikte seçecekler
2. Aile birliğini eşler beraber (birlikte) yönetecekler
3. Eşler aile birliğinin giderlerine katılacaklar
4. Kadının soyadı
5. Aile birliğinin temsili
6. Eşlerin meslek ve iş seçimi
7. Eşlerin hukuki işlemleri
Eşler arasında eşitlik kabul edildiğinden;
7.1. Bundan sonra kadın, hukuki işlemler için sulh hakiminden izin almayacaktır.
7.2. Karı-koca arasında cebri icra yasağı kaldırılmıştır.
YTMK’nın 193. maddesine göre, eşler de birbirlerine karşı borçlarını ifa edecek (ödeyecek), aksi halde sonuçlarına katlanacaklardır. Evlilik birliğinde eşler birbirlerinden borç para almışlarsa, bu borcu öngörülen sürede ödeyeceklerdir. Aksi taktirde alacaklı olan eş, borçlu eş aleyhine dava açabilir, icra takibi yapabilir.

http://www.bianet.org/kadin/medya/51190-medeni-kanuna-gore-evliligin-genel-hukumleri

 

Usufruct / Intifa Hakki

 

“İntifa hakkı bir eşya üzerinde malikinin sahip olduğu kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme yetkilerinden kullanma ve yararlanma yetkilerini bir başkasına tahsis etmesi ile kurulan hak tipidir. Doğuş biçiminden de anlaşılacağı üzere iktisabı bakımından tesisen halefiyetle, cüz’i olarak kurulan bir haktır. Bunun dışında egemenlik hakları kapsamında olan intifa hakkı bir sınırlı ayni hak tipi olup; sınırlı ayni haklar içerisinde irtifak hakları sınıfında yer alır. Aynı zamanda intifa hakkı bir egemenlik hakkı olmasından ötürü mutlak haklar sınıfında yer almaktadır.”
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ntifa_hakk%C4%B1

Ev sahibi, kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarabilir mi?
http://zaman-online.de/ev-sahibi-kendi-evine-tasinmak-icin-kiracisini-cikarabilir-mi-113737

What is USUS FRUCTUS?
http://thelawdictionary.org/usus-fructus/

Usufruct
http://en.wikipedia.org/wiki/Usufruct