evlilik ve borçlar

“Yeni Türk Medeni Kanununda, evlilik birliğinde eşit hak, eşit sorumluluk ve eşit paylaşım esastır. Eski Medeni Kanunun 152. maddesinde yer alan Koca birliğin reisidir hükmü, Yeni Medeni Kanunda kaldırıldı. ”

“Mehmet 5 milyar lira değerinde lüks bir televizyon satın alır. Bu alışverişte Mehmet’in aile birliğini temsil yetkisi yoktur. Sadece kendisini temsil yetkisi vardır. Bu borcu Mehmet ödemek zorundadır.

Temsil yetkisi neden önemlidir?

Sorumluluk yönünden önemlidir.

Aile birliğinin günlük gereksinimlerini karşılamak için, her bir eşin yaptığı alışverişte, diğer eş de müteselsilen (birlikte) sorumlu olur. Yukarıdaki örnekte Serap’ın veresiye olarak aldığı et, ekmek, tuz, defter ve kalemin parasının ödenmesinden Mehmet de sorumludur. Ayrıca Mehmet’in veresiye olarak aldığı sebze, meyve ve tüp gazın parasının ödenmesinden, hiçbir geliri olmadığı halde Serap da sorumludur. (Serap’ın hiçbir geliri veya malı olmadığı halde borçtan birlikte sorumlu olacak, ama fiilen borcu ödeyemeyecektir.)

Mehmet’in yine ailenin ihtiyacı için 5 milyara lüks televizyon satın alması durumunda, eğer Serap bu konuda eşine yazılı izin vermiş ise, televizyon borcundan sorumludur. Aksi taktirde televizyonu tüm aile seyredecektir, ama parasını ödeme sorumluluğu sadece Mehmet’e ait olacaktır. (Bu örnekte, Mehmet’in kişisel sorumluluğu vardır.)”
http://www.bianet.org/kadin/medya/51190-medeni-kanuna-gore-evliligin-genel-hukumleri
EVLİ EŞLERDEN BİRİNİN VERGİ BORCU NEDENİYLE DİĞER EŞİN MAL VARLIĞINA HACİZ KONULAMAZ
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/mustafaalpaslan/027/

“213 sayılı VUK’nun hükümlerine göre amme borçlusu asıl mükelleften tahsil edilmesi lazım gelen vergiler yönünden borçlu mükellefin bizzat kendisidir. Zaten, mükellef vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp edilmiş gerçek veya tüzel kişiler amme borçlusu sayılmaktadırlar. Aile reisi beyanı nedeniyle önceki hükümlere göre aile mensupları eski uygulamada birbiri ile sorumluluk içerisinde amme alacağına karşı eş, çocuk ve aile reisi muhatap sayılmakta idi. Ne var ki, aile reisi beyanı kaldırılması dolayısıyla her vergi borçlusu kendi borcunun ödenmesinden bizzat sorumludur. Genel kuralı olarak mükelleflerin vergi borcundan dolayı kendilerine bizzat sorumluluğu esas olup, ilgili vergi yasalarına göre belirtilen sorumluluk hali bulunmayan eşlerin diğer eşin borcundan dolayı sorumlu olmaları mümkün değildir. ”
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/mustafaalpaslan/027/