Yargıda Temyiz Süreleri

HUKUK YARGISINDA TEMY‹Z SÜRES, Doç. Dr. SEY‹THAN DEL‹DUMAN
http://www.istanbulbarosu.org.tr/yayinlar/BaroDergileri/ibd/20064/ibd2006416.pdf