Mirasin Reddi Davasi veya Mirastan Feragat Sozlesmesi

Mirasın reddi

Mirasın reddi dilekce ornegi

Mirasin Gercek reddi ve Hukmen (Hukmi) Reddi
http://www.burakaslanpinar.av.tr/icerik/makaleler/mirasin-gercek-reddi-ve-hukmen-(hukmi)-reddi/

Mirasin Hukmen Reddi, Disclaim of Inheritance, Doç. Dr. Hasan PETEK
http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/3-Hasan-PETEK.pdf

“Reddi miras babanız vefat ettikten sonra yapılabilecek bir işlemdir; hayatta iken ancak Notere gidip Medeni Kanun 528’e istinaden mirasından feragat ettiğinizi beyan edebilirsiniz.”
Babalıktan red diye bir şey yok. Babanız hayatta iken henüz bir miras ta olmayacağından, red edebileceğiniz herhangi bir şey de yok babanız yaşıyorsa. Vefat ettiğinde 3 ay içinde mirasını red edebilirsiniz.

Mirastan Feragat Sözleşmesi

“Annemle babam ayrı yaşıyor. Bizim de babamızla pek yakın ilişkimiz yok. Ancak duyuyoruz ki babamın piyasaya çok borcu varmış. Bu sebepten mağdur olabiliriz. Annem şimdiden babam hakkında reddi mirasta bulunabilir mi? S.S.
Bulunamaz deyip kestirip atmayayım da gerekçesini açıklayayım. Mirasın reddi ölümden sonraki üç ay içinde yapılır. Bu nedenle ancak babanızın ölümünden sonraki üç ay içinde mirası reddedeceksiniz. Sonra… Kimin önce öleceği kimin kalacağı belli mi? Bunun ne demek olduğunu daha fazla açmayayım, ancak bir başka ihtimalden söz edeyim. Belki babanız borçlarını tasfiye edecek belki bunun üzerine başkaca malvarlığına sahip olacak. Ne olacağı belli mi? Dolayısı ile ret talebi babanızın ölümünü öğrendiğiniz tarihten itibaren üç ay içinde sulh hukuk mahkemesine başvurarak yapabilirsiniz. Ancak miras bırakacak olan kişi hayattayken mirasını reddetmek istiyorsanız, bunu mirasın reddi şeklinde değil, mirastan feragat sözleşmesi ile yapabilirsiniz. Ama tabii ki bunun için önce babanızın izini bulmanız ve sonra birlikte bir sözleşme yapmanız gerekir.”

MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN TEK TARAFLI DÖNME, THE UNILATERALLY REVOCATION FROM THE CONTRACT OF SUCCESSION
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-111-1359

 

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ
http://www.sabihsorucu.com/mirastan-feragat-sozlesmesi/

“Mirastan feragati hüküm doğurabilmesi, her iki tarafın da katıldığı bir sözleşme ile mümkündür. Taraflardan birinin tek taraflı bir hukuki işlemle mirastan feragat yapabilmesi mümkün değildir.”
http://www.avukatmustafacicek.com/miras-hakkindan-vazgecme-mirastan-feragat/

 

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ, İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu
http://www.katibiadil.com/index.php?topic=9359.0
Mirastan feragat SÖZLEŞMESI VE HÜKÜMLERĐNE iliskin BAZI SORUNLAR
http://webb.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz9ozel/halbas.pdf

 

mirastan feragat sözleşmesi
http://emlakkulisi.com/guncel/mirastan-feragat-sozlesmesinin-gecerliligi/472755

 

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır?
http://www.tugsanyilmaz.av.tr/miras-hukuku-davalari/mirastan-feragat-sozlesmesi

Mirastan feragat sözleşmesi nasıl iptal edilir?
http://www.emlaktagundem.com/mirastan-feragat-sozlesmesi-nasil-iptal-edilir/

 

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti Davası

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti Davası
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=20886